Kompozitsionnye Materialy Ltd.

Tel. +7 343 219 14 04

E-mail: office@poralum.com